Nieuwe inzichten in vijandelijk auteursrecht door R.J.F. Wigman

Roland Wigman behandelt in zijn artikel in de meest recente uitgave van het Tijdschrift voor Auteursrecht, Media & Informatierecht (AMI) de vraag wie auteursrechthebbende is van werken die voor het einde van de Tweede Wereld Oorlog zijn gecre?erd door toenmalige vijanden en landverraders.  Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de discussie in de media ...

NOS ontving ongeoorloofde staatsteun

In 2006 besliste de Europese Commissie hetzelfde: de NOS moet EUR 76,3 miljoen terugbetalen aan de staat, vanwege ongeoorloofde staatssteun. Nederland en de NOS gingen hiertegen in beroep, maar zonder succes: donderdag 16 december jl. kwam het EU-Gerecht tot hetzelfde oordeel. Alleen hoger be­roep voor het Hof van Justitie in Luxemburg staat nog open voor de ...

Poster Sint niet angstaanjagend

De veelbesproken posters ter promotie van de horrorfilm Sint mogen blijven hangen. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft haar beslissing hierover kenbaar gemaakt op 22 oktober 2010. De film is, kort gezegd, een horrorfilm voor kinderen van 16 jaar en ouder. De RCC had de afgelopen tijd veel klachten ontvangen over de afbeelding van de ...

Vonnis Nijntje vs Kathy

Eerder (19 oktober 2010) berichtten we al dat Dick Bruna het Japanse bedrijf Sanrio heeft gedagvaard wegens de inbreuk op zijn auteursrechten op Nijntje. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft 2 november 2010 in kort geding vonnis gewezen. En inderdaad: Kathy lijkt te veel op Nijntje. De oren, de neus, het grote hoofd in ...

Geen merkbescherming voor Legoblokje

Het Europese Hof van Justitie heeft in haar arrest van 14 september 2010 bevestigd dat het speelbouwblokje van Lego geen vormmerk kan zijn en dus geen bescherming geniet. Het Hof bevestigt daarmee de eerdere uitspraak van Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen van 12 november 2008, waartegen Lego – naar nu blijkt tevergeefs – ...

Oudere berichten