Sena vs organisatoren dance-evenementen

Sena, de rechtenorganisatie voor uitvoerende artiesten en producenten, heeft een aantal dance-evenement organisatoren gedagvaard. Onderwerp van geschil is onder meer de vergoedingen die de organisatoren aan Sena betalen voor het (laten) spelen van muziek tijdens de evenementen. Volgens de organisatoren zou de Sena-vergoeding gelijk moeten zijn aan de vergoeding die aan clubs in rekening wordt ...

Reactie studiecommissie op wetsvoorstel auteurscontractenrecht

De studiecommissie auteurscontractenrecht heeft een verslag uitgebracht op het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Het wetsvoorstel betreft het door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezonden wetsvoorstel inzake het auteurscontractenrecht. e studiecommissie heeft bij haar verslag als uitgangspunt gehanteerd om “een nadere juridische inspectie uit [te] voeren van wat in het wetsvoorstel is geformuleerd, daarbij ...

Roland Wigman in expertsessies Alliantie van Producenten in de Creatieve Industrie

Roland Wigman, partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten, zal deelnemen aan de ‘expertsessies’ van de Alliantie van Producenten in de Creatieve Industrieonderzoeken wat voor (generieke) stimuleringsmaatregelen het beste aansluiten bij de creatieve sector. Er zullen vier sessies worden georganiseerd, waarvan de bevindingen en uitkomsten als advies aan de Topsector Creatieve Industrie zullen worden gepresenteerd. De sessies ...

Oudere berichten