Het komt regelmatig voor dat klanten me vragen of ze een bepaald woord of logo kunnen registreren als merk (en het natuurlijk kunnen gebruiken). De vraag die dan aan mij wordt gesteld is natuurlijk: mag het juridisch? Met andere woorden: kan het merk geregistreerd worden, en maak ik er geen inbreuk mee op de rechten ...