4 min

1947 EN ZIJN IMPACT OP 2018

Het auteursrecht beschermt werken van kunst, letterkunde en wetenschap tot zeventig jaar na de dood van de maker. Voor het gemak van de gebruiker is bepaald dat die termijn van zeventig jaar wordt berekend vanaf de 1e januari van het jaar volgend op het sterfjaar. Het werk van een maker die sterft op 2 januari ...

Onthoudingsbedingen

Inleiding Je geeft een feestje en laat het de buren weten en vraagt of ze niet willen klagen als de muziek om 01.00 uur nog wat hard staat. De buren zeggen dat toe. Niets aan de hand. Je vraagt aan je buren om op voorhand toe te zeggen dat ze bij al jouw toekomstige feestjes ...

7 min

VOORTLEVENDE BEDINGEN UIT OVEREENKOMST

Bij het bestuderen van een overeenkomst kwam ik de bepaling “Deze bepaling blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.” weer eens tegen. Geen rare bepaling. Hij staat in veel overeenkomsten en ik kom hem dan ook al jaren tegen. Er zijn meer bepalingen die het einde van een overeenkomst overleven, bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding in ...

10 min

ONTKENNING VADERSCHAP IN HET AUTEURSRECHT

ONTKENNING VADERSCHAP[1] IN HET AUTEURSRECHT Het droit de paternité, authenticiteit en de ontkenning vaderschapsactie Een van de belangrijkste persoonlijkheidsrechten van een maker van een door het auteursrecht beschermd werk (hierna ‘werk’) is het recht op vermelding van zijn of haar naam in geval van openbaarmaking en verveelvoudiging. Het is in Nederland vastgelegd in artikel 25 ...

2 min

Auteurscontractenrechtelijke pseudowetenschap

In het artikel Towards Author’s Paradise: The new Dutch Act on Author’s Contracts[1] gaat prof. mr. P.B. Hugenholtz in op de ontstaansgeschiedenis en de invoering van het auteurscontractenrecht in Nederland. In het kader van de bespreking van de wijzigingen in artikel 45d Auteurswet komt een wel heel boude stelling bovendrijven: de billijke vergoeding was in ...

5 min

Trias Opera: de scheiding van taken

Natuurlijk ben ik als advocaat van vele actoren in de filmindustrie begaan met de problematiek van het illegaal downloaden en de grote verliezen die alle partijen in de filmindustrie daardoor lijden. Toch was ik terughoudend toen ik hoorde dat filmproducenten de Nederlandse Staat aansprakelijk zouden stellen. Ten principale meen ik namelijk dat het niet een ...

9 min

Van wie is een muurschildering?

Folkestone in Engeland zal bij de meeste – inmiddels wat oudere – Nederlanders wellicht nog bekend zijn als een van de havens waar de ferry van Oostende en Calais ook heenvoer (naast natuurlijk Dover). Nu is Folkestone de plek waar de Kanaaltunnel in Engeland boven de grond komt. Verder is er niet veel over Folkestone ...

Oudere berichten