Slaafse nabootsing vs. modellenrecht

Voordracht tijdens IE-Zomerforum, congres over ‘Bescherming van vormgeving’ 13 juli 2017.   1. Gevraagd om commentaar bij het recente Mi Moneda (ook: Allround/Sim-stars)-arrest van de Hoge Raad dat de aanleiding vormt tot deze bijeenkomst, grijp ik de mij geboden gelegenheid aan om nog eens terug te komen op een enkele van mijn opvattingen met betrekking ...

5 min

Dansend rond Ravel

We weten het allemaal: eeuwig duurt het langst. Maar dit geldt niet voor het auteursrecht. De beschermingsduur van werken van beeldende kunst, literatuur of muziek is door onze nationale en internationale regelgevers in tijd beperkt. Over enkele aspecten daarvan gaat deze blog. Op 1 mei van dit jaar verviel het auteursrecht op een aantal muzikale ...

1 min

Heksentoer

In het tijdschrift Intellectuele eigendom en reclamerecht (IER) becommentarieerde Willem Grosheide de Heks’nkaas-uitspraak (waar op deze blog al eerder aandacht aan is besteed). Zijn smakelijke commentaar leest u hier: Artikel IER 2015/28 Willem Grosheide

Willem Grosheide’s Tradition, Codification and Unification of Intellectual Property Law gepubliceerd

Tradition, Codification and Unification of Intellectual Property Law van prof. mr F. Willem Grosheide is onlangs gepubliceerd. De bijdrage aan het boek Tradition, Codification and Unification, Comparative-Historical Essays on Developments in Civil Law illustreert hoe nationale codificatie en internationale harmonisatie van het intellectuele-eigendomsrecht hand in hand gaan. Benadrukt wordt dat nationale zowel als internationale economische factoren daarbij een belangrijke rol spelen.Willem ...