Ondernemers, Vergeet Akte van Overdracht Intellectueel Eigendom Niet

Vaak denken ondernemers aan vrijwel alle juridische sores (algemene voorwaarden CHECK; privacy statement CHECK; aandeelhoudersovereenkomst CHECK) maar vergeten het intellectueel eigendom. En meer specifiek de akte van overdracht van intellectueel eigendom (IE). Dat kan vervelende gevolgen hebben. Om welke IE-rechten gaat het dan? Voor beginnende producenten kunnen dit de auteursrechten van de schrijvers op het ...

Onthoudingsbedingen

Inleiding Je geeft een feestje en laat het de buren weten en vraagt of ze niet willen klagen als de muziek om 01.00 uur nog wat hard staat. De buren zeggen dat toe. Niets aan de hand. Je vraagt aan je buren om op voorhand toe te zeggen dat ze bij al jouw toekomstige feestjes ...

7 min

VOORTLEVENDE BEDINGEN UIT OVEREENKOMST

Bij het bestuderen van een overeenkomst kwam ik de bepaling “Deze bepaling blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.” weer eens tegen. Geen rare bepaling. Hij staat in veel overeenkomsten en ik kom hem dan ook al jaren tegen. Er zijn meer bepalingen die het einde van een overeenkomst overleven, bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding in ...

3 min

Blockchain: everyone’s a capitalist!

With blockchain one can divide up any object into countless pieces and sell or rent out these pieces, and keep track of everything in a way that is as safe as the old-fashioned land registry, but infinitely cheaper. All the buyers of these pieces become co-owners of the object. The blockchain does the work; from ...

3 min

Blockchain: iedereen kapitalist!

Blockchain maakt het mogelijk ieder voorwerp in talloze stukjes op te delen en die stukjes te verkopen of te verhuren en dat alles bij te houden op een manier die net zo veilig is als het ouderwetse kadaster en daarbij oneindig veel goedkoper. Alle kopers van zo’n stukje worden mede-eigenaar van het ding. De blockchain ...

2 min

Auteurscontractenrechtelijke pseudowetenschap

In het artikel Towards Author’s Paradise: The new Dutch Act on Author’s Contracts[1] gaat prof. mr. P.B. Hugenholtz in op de ontstaansgeschiedenis en de invoering van het auteurscontractenrecht in Nederland. In het kader van de bespreking van de wijzigingen in artikel 45d Auteurswet komt een wel heel boude stelling bovendrijven: de billijke vergoeding was in ...

19 min

Startup ESSENTIALS

What to do with shares and shareholder agreements? Establish agreements: it seems clear, but if you have to work with it, your e-mailbox quickly fills up with a ton of documents. What should you do with all those papers? The only thing you want is to sign and get on with things. But you must ...

Oudere berichten