De rechtbank Zwolle heeft bepaald dat een vrouw die was weggestemd uit het door Talpa uitgezonden tv programma ”De Gouden Kooi” recht had op een WW-uitkering omdat deelname aan het programma een privaatrechtelijke dienstbetrekking is.

De vrouw woonde vanaf september 2006 met een groep kandidaten in de villa genaamd ”De Gouden Kooi”. Na tien maanden werd zij weggestemd. Dat hield in dat zij de villa moest verlaten en niet meer onderdeel uitmaakte van het programma. De vrouw kreeg gedurende de tien maanden van haar verblijf in de villa van Talpa per maand een bedrag van EUR 2.250,– bruto. Daarnaast werd door Talpa loonbelasting en premies sociale verzekeringen ingehouden. Nadat ze was weggestemd heeft de vrouw bij het UWV een WW-uitkering aangevraagd. Het UWV weigerde de vrouw een WW-uitkering te verstrekken omdat deelname aan het programma te kwalificeren zou zijn als een overeenkomst van opdracht.

De rechtbank Zwolle volgt die redenatie niet omdat wel degelijk sprake is van een dienstbetrekking. De vrouw moest in de villa arbeid verrichten en zich aan mogelijke instructies houden, waaronder de huisregels van ”De Gouden Kooi” en het zogenoemde regelboek. Bovendien kon ze niet zelf bepalen wanneer ze wel of niet aanwezig was. Vrijwillig vertrek zou het einde van de arbeidsrelatie betekenen en verlies van de eigen bijdrage van EUR 10.000,– . Onder deze omstandigheden is geen sprake van vrijheid van komen en gaan die niet te verenigen is met een gezagsverhouding, aldus de rechtbank. Dat de overeenkomst bepalingen bevat die ongebruikelijk zijn in een arbeidsovereenkomst doet daar niet aan af.

Kortom, aan de drie voorwaarden die aan een privaatrechtelijke dienstbetrekking worden gesteld is voldaan, te weten verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting door werknemer, tot loonbetaling door werkgever en het bestaan van een gezagsverhouding. Er was daarom sprake van een arbeidscontract en de vrouw heeft na het beëindigen ervan op onderhavige wijze recht op een WW-uitkering.

Bron: www.elsevierfiscaal.nl en www.rechtspraak.nl

 

Over Benjamin van Werven

Benjamin van WervenBenjamin’s praktische en doortastende aanpak stamt uit zijn tijd bij Endemol International waar hij de contractenpraktijk en het bedrijfsleven goed heeft leren kennen.

Benjamin werkt secuur en systematisch. Hij is in onderhandelingen vasthoudend en overtuigend. Hij is goed ingevoerd in het intellectueel eigendomsrecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht, en in de entertainment-, IT- en ICT-branche.

Benjamin geeft regelmatig gastcolleges, onder meer op de Theaterschool en het Conservatorium van Amsterdam.

Alle artikelen van Benjamin van Werven