Let op: “spookbrieven” met boete voor illegaal downloaden films

De filmdistributeur Dutch Filmworks waarschuwt dat er uit haar naam “spookbrieven” worden verstuurd met een voorstel voor een schikking vanwege het illegaal downloaden van films. In de brief wordt gesteld dat geconstateerd is dat er vanaf het IP-adres van de geadresseerde illegaal films gedownload zijn. De boete per gedownloade film zou eigenlijk EUR 150,- bedragen, ...

5 min

Trias Opera: de scheiding van taken

Natuurlijk ben ik als advocaat van vele actoren in de filmindustrie begaan met de problematiek van het illegaal downloaden en de grote verliezen die alle partijen in de filmindustrie daardoor lijden. Toch was ik terughoudend toen ik hoorde dat filmproducenten de Nederlandse Staat aansprakelijk zouden stellen. Ten principale meen ik namelijk dat het niet een ...

Piraterij: overheid doe er wat aan!

Nederlandse speelfilmmakers klagen de Nederlandse staat aan omdat de staat te weinig doet tegen illegaal downloaden, tegen piraterij. De piraterij wordt gesymboliseerd door het trotse vlaggenschip van ThePirateBay: al jarenlang ongrijpbaar. Een wat ranzig hoek van het internet met reclames voor producten en diensten die nette mensen liever niet afnemen. Maar nu is er Popcorn ...

De onbillijkheid van de billijke vergoeding: het Matteüseffect

Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Matteüs 25, 21[1] Ook Matteüs was maker en LIRA lid avant-la-lettre Sinds 1 juli is het dan zover: makers (van werken in auteursrechtelijke zin) hebben wettelijk recht op een billijke vergoeding. ...

Niet zo’n chic spektakel?!

Zenuwslopende zeeslagen, gruwelijke slachtpartijen – inclusief afgesneden geslachtsdelen én verwijderde harten én ingeslikte brandende kruitlonten. De avonturenfilm Michiel de Ruyter, die maandag zijn officiële wereldpremière beleeft zit bomvol spektakel. Spektakel dat we kennelijk al eerder konden lezen in de De Ruyterbiografie “Rechterhand van Nederland” van historicus Roland Prud’homme van Reine. De rechten op de biografie ...

4 min

‘Na-scheppen': over nasynchroniseren en artikel 45d Auteurswet

In het kader van mijn dagelijkse werkzaamheden las ik het arrest van de Hoge Raad van 20 april 2007 in de zaak eiser/ EO e.a. (ECLI:NL:HR:2007:AZ8169) nog eens na, evenals de daarbij behorende conclusie van advocaat-generaal Huydecoper. Huydecoper wijdde enige beschouwingen aan artikel 45d Aw die volgens mij niet de aandacht hebben gekregen die zij ...

Oudere berichten