The Adblockers Menace II Will The Adblocker Wall Save the Day?

Adblockers zijn de nagel aan de doodskist van de marketeer en allen die afhankelijk zijn van online reclame-inkomsten. Het hele systeem waarbij contactgegevens met behulp van surfgedrag, locatiegegevens, inloggen etc. worden verrijkt om de surfer precies die advertentie te laten zien waar hij geen nee tegen kan zeggen, zakt zuchtend ineens als de surfer een ...

1 min

Heksentoer

In het tijdschrift Intellectuele eigendom en reclamerecht (IER) becommentarieerde Willem Grosheide de Heks’nkaas-uitspraak (waar op deze blog al eerder aandacht aan is besteed). Zijn smakelijke commentaar leest u hier: Artikel IER 2015/28 Willem Grosheide

4 min

Inspiratie uit Hanoi

Ik stel mezelf vaak de vraag naar het nut van regels. Het nut voor de maatschappij dan. Niet voor mijzelf. Voor mijzelf weet ik al dat hun bestaan buitengewoon nuttig is: een complex stelsel genuanceerde maatschappelijk afspraken waar ondernemers een professional voor nodig hebben om er de weg in te vinden, is de basis van ...

Opera Derelicta, auteursrecht en de leer van het res derelictum

Sinds 29 oktober van het afgelopen jaar kent de Auteurswet een regeling voor ‘verweesde werken’. Al heel lang ben ik geïnteresseerd in dit soort werken. Dat begon toen ik voor mijn eerste werkgever, filmproducent Allarts, de rechthebbende(n) moest opsporen op een boek van een Argentijnse schrijver uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Brieven ...

1 min

Printprijsregeling (PPR) afgeschaft

De Printprijsregeling (PPR) is per 1 januari 2015 afgeschaft. De Printprijsregeling hield in dat onder meer filmproducenten niet 21% btw hoefden af te dragen over de ontvangen vergoeding of over de totale voortbrengingskosten. In plaats daarvan betaalden ze alleen btw over een vastgesteld bedrag (de “printprijs”) van EUR 0,34 per meter film of videoband. Daardoor ...

Nieuwere berichten