Europese richtlijn bedrijfsgeheimen in werking getreden

Begin deze maand is de Europese richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (ook wel: de “Richtlijn Bedrijfsgeheimen”) in werking getreden. De achtergrond van de richtlijn is dat bedrijven vaak veel investeren in het verwerven, ontwikkelen en toepassen van knowhow en informatie: zij ...

19 min

Startup ESSENTIALS

What to do with shares and shareholder agreements? Establish agreements: it seems clear, but if you have to work with it, your e-mailbox quickly fills up with a ton of documents. What should you do with all those papers? The only thing you want is to sign and get on with things. But you must ...

Startup ESSENTIALS

What to do met aandelen en aandeelhoudersovereenkomsten? Afspraken vastleggen: het lijkt overzichtelijk maar als je er mee aan de gang moet, vult je e-mailbox zich rap met een hele stapel documenten. Wat moet je met die papierwinkel? Het enige wat jij wilt is je handtekening zetten en doorgaan. Maar je moet nadenken: over tag en ...

1 min

Plannen voor een “startup-BV”

D66 wil dat een nieuwe rechtsvorm in het leven wordt geroepen voor jonge, innovatieve bedrijven: de “Startup-BV”. Op grond van het plan zullen dergelijke startups worden gestimuleerd door daar voordelen aan te bieden, zoals fiscale en arbeidsrechtelijke voordelen, en door het investeren in een Startup-BV fiscaal aantrekkelijk te maken. Als voorwaarde om een Startup-BV op te richten ...

3 min

Overschrijding wettelijke termijn voor openbaarmaking van jaarrekening

Het gerechtshof Arnhem heeft onlangs geoordeeld dat een overschrijding van de wettelijke termijn van openbaarmaking van de jaarrekening met 28 dagen, heeft geleid tot aansprakelijkheid van de bestuurder voor de schulden van de vennootschap die in staat van faillissement is verklaard. De curator van een besloten vennootschap heeft de bestuurder van de vennootschap aansprakelijk gesteld ...

1 min

V-Ventures neemt ANP over

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) krijgt een nieuwe eigenaar. V-Ventures heeft met de huidige aandeelhouders overeenstemming bereikt over de overname van het volledige aandelenkapitaal. Versteeg Wigman Sprey advocaten en met name Jetse Sprey heeft V-Ventures hierbij geadviseerd en begeleid in het overnameproces. Zie voor het persbericht: http://www.perssupport.nl/publishingweb/pressrelease/detail.do?pressId=42762&searchKey=7ecf78e9-6a53-11df-a138-8b6c39cb034a