Auteursrecht en formaliteiten

Een van de belangrijkste kenmerken van ons auteursrecht is dat het ontstaat door het enkele scheppen van een auteursrechtelijk werk. Je hoeft geen formaliteiten, zoals bijvoorbeeld registratie, te verrichten. Het voorschrijven van formaliteiten is door de Berner Conventie (“BC”) verboden. Artikel 5 lid 2 BC bepaalt: “Het genot en de uitoefening van die rechten [het ...

Een nieuw en Europees persoonlijkheidsrecht

Persoonlijkheidsrechten zijn rechten die de Auteurswet aan de maker geeft en die de maker behoudt, ook nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen. Van sommige persoonlijkheidsrechten kan geen afstand worden gedaan. De Nederlandse Auteurswet somt de persoonlijkheidsrechten op in artikel 25 Aw. Artikel 45e Aw. verleent een filmmaker nog enkele additionele persoonlijkheidsrechten. De rechten die meestal ...

Profvoetballers verliezen zaak om vergoeding portretrecht

Het Hof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een (sinds 2003 lopende) zaak tussen de Centrale Spelersraad, Vereniging van Contractspelers en ProProf tegen de KNVB-clubs. Het ging in deze zaak om de vergoedingen die voetbalclubs ontvangen van omroeporganisaties en commerciële televisiestations voor het via de televisie uitzenden van wedstrijden. De voetballers stelden daarvoor dat voor ...

Fotoboek Johan Cruijff geen inbreuk op portretrecht

Uitgeverij Tirion heeft in 2003 het boek “Johan Cruijff – De Ajacied” op de markt gebracht. Het boek bevat foto’s van Cruijff uit de periode dat hij voor Ajax voetbalde. Cruijff heeft daarop een verbod en een schadevergoeding gevorderd, omdat het boek onder meer inbreuk op portretrechten zou maken. De vordering zijn door de rechtbank, ...

Hof Amsterdam: Peter R. de Vries had beelden Koos H. niet mogen uitzenden

In navolging van de rechtbank heeft het gerechtshof Amsterdam op dinsdag 8 maart 2011 geoordeeld dat Peter R. de Vries de opnames die hij maakte over de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde Koos Hertogs niet had mogen uitzenden. Het door de rechtbank eerder gegeven verbod tot uitzending en de opgelegde dwangsom bij overtreding van dit verbod ...

Balkenende moet ”neptoespraak” dulden

De Staat der Nederlanden heeft op 4 april 2008 het kort geding dat zij in Amsterdam had aangespannen tegen Opinio Media, dat in haar tijdschrift een ‘neptoespraak’ publiceerde waarbij zogenaamd minister-president Balkenende aan het woord was, verloren. Het is volgens de voorzieningenrechter voldoende duidelijk dat het niet ging om een echte toespraak. De rechter stelt ...

Publicatie strandfoto’s Prinses Maxima en dochters onrechtmatig

In juni 2007 heeft het weekblad Party foto’s gepubliceerd van Prinses Máxima en haar dochters Prinses Amalia en Prinses Alexia, terwijl zij die zich op het strand in Wassenaar bevonden. De hierop gestarte procedure tegen Party heeft het Koninklijk Huis (grotendeels) gewonnen. De rechtbank Amsterdam stelt in het vonnis van 6 februari 2008 voorop dat ...

Nieuwere berichten