D66 wil dat een nieuwe rechtsvorm in het leven wordt geroepen voor jonge, innovatieve bedrijven: de “Startup-BV”.

Op grond van het plan zullen dergelijke startups worden gestimuleerd door daar voordelen aan te bieden, zoals fiscale en arbeidsrechtelijke voordelen, en door het investeren in een Startup-BV fiscaal aantrekkelijk te maken.

Als voorwaarde om een Startup-BV op te richten zal onder meer worden gesteld dat de startup bij een accelerator of incubator is aangesloten, of dat de startende onderneming wordt gefinancierd door “erkende” investeerders (“business angels”). Er zal op worden toegezien dat van de regeling geen misbruik wordt gemaakt door bedrijven die na twee jaar telkens opnieuw een Startup-BV oprichten.

Het is nog niet bekend wanneer de D66 een wetsvoorstel indient.

Over Benjamin van Werven

Benjamin van WervenBenjamin’s praktische en doortastende aanpak stamt uit zijn tijd bij Endemol International waar hij de contractenpraktijk en het bedrijfsleven goed heeft leren kennen.

Benjamin werkt secuur en systematisch. Hij is in onderhandelingen vasthoudend en overtuigend. Hij is goed ingevoerd in het intellectueel eigendomsrecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht, en in de entertainment-, IT- en ICT-branche.

Benjamin geeft regelmatig gastcolleges, onder meer op de Theaterschool en het Conservatorium van Amsterdam.

Alle artikelen van Benjamin van Werven