Van Basten kan op grond van zijn portretrecht bezwaar maken tegen een DVD van Dutch Filmworks met zijn afbeelding op het omslag. De rechtbank Amsterdam heeft op 5 december 2007 geoordeeld dat Dutch Filmworks onrechtmatig heeft gehandeld en heeft verboden de DVD te verhandelen.

Marco van Basten is bekend geworden als een van de beste voetballers tot nu toe. Gedaagde Dutch Filmworks heeft medio 2006 een DVD op de Nederlandse markt gebracht met de titel “De mooiste doelpunten aller tijden”. Op de voorkant van het omslag is een afbeelding van Marco van Basten te zien. Op de DVD zijn daarnaast in totaal 29 doelpunten van hem te bekijken. Van Basten maakt op grond van het hem toekomende porterecht bezwaar tegen de DVD. Er wordt daarbij een beroep gedaan op zijn verzilverbare populariteit.

Het portretrecht geeft de geportretteerde een aantal rechten tegenover derden die het portret willen gebruiken. Op grond van artikel 21 van de Auteurswet 1912 kan een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen publicatie van zijn portret verzetten. Een redelijk belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het recht op verzilverbare populariteit. Hiermee wordt bedoeld dat bekende personen aanspraken kunnen doen gelden met betrekking tot de commercialisering van het eigen portret. Het portret van bekende Nederlanders heeft met andere woorden commerciële waarde.

Dutch Filmworks heeft als verweer aangevoerd over een licentie beschikken, en heeft daarnaast gesteld dat het “hoogst gebruikelijk is dat profvoetballers hun zogenoemde “imagerechten” licentiëren aan clubs, nationale en internationale voetbalbonden en uiteindelijk ook aan derden” en dat het in dit verband dan ook op de weg van Van Basten ligt om aan te tonen dat hij zijn portretrecht niet heeft overgedragen aan AC Milan, Ajax en de KNVB. De rechtbank verwerpt dit standpunt van Dutch Filmworks.

Ook het verweer van Dutch Filmworks dat Van Basten geen redelijk belang heeft om op grond van artikel 21 Auteurswet op te treden tegen de DVD omdat er geen sprake zou zijn van merchandise of reclame wordt verworpen. Gelet op het feit dat de DVD gericht is op het commercieel uitbaten van iemands verzilverbare populariteit en de doelpunten van Van Basten als een van de speerpunten vormen van de DVD, kan Van Basten zich wel degelijk met succes op zijn portretrecht beroepen, aldus de rechtbank. Dutch Filmworks wordt het verboden de DVD te verhandelen en wordt veroordeeld tot het vergoeden van de door Van Basten geleden schade.

Bron: www.boek9.nl

Vonnis: http://www.boek9.nl/getobject.aspx?id=4088

Over Benjamin van Werven

Benjamin van WervenBenjamin’s praktische en doortastende aanpak stamt uit zijn tijd bij Endemol International waar hij de contractenpraktijk en het bedrijfsleven goed heeft leren kennen.

Benjamin werkt secuur en systematisch. Hij is in onderhandelingen vasthoudend en overtuigend. Hij is goed ingevoerd in het intellectueel eigendomsrecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht, en in de entertainment-, IT- en ICT-branche.

Benjamin geeft regelmatig gastcolleges, onder meer op de Theaterschool en het Conservatorium van Amsterdam.

Alle artikelen van Benjamin van Werven